Brandsanering

En av de vanligaste tjänsterna vi utför är brandsanering. Oavsett var du befinner dig i Skåne så har vi närheten att rycka ut på plats väldigt snabbt. Detta tack vare våra kontor i Malmö och Helsingborg.

För de flesta människor är branden i sig en katastrof. Förödelsen efter en brand gör det lätt att tappa modet. Koppla in oss så snart som möjligt, vi kan rädda mer än du tror.
Vi förstår att det är otroligt viktigt att komma ut på plats snabbt för att förebygga ytterligare skador som kan vara oerhört kostsamma. I brandsaneringen faller olika typer av arbete in, beroende på vad som krävs av situationen. Det kan innebära att vi sanerar bort sot men även luktsanering kan vara aktuellt. Då använder vi oss av joniseringsmaskiner för att få bort brandlukt så att man snabbt kan flytta hem, om det gäller en villa, eller snabbt återgå till arbetet om det gäller ett företag.

Hantering av vattenskada

Har du haft brand som släckts med vatten när brandkåren ryckt ut? Har kraftiga skyfall orsakat översvämning? I sådana fall bör den vattenskadan hanteras för att exempelvis minska risken för att mögel ska bildas. Det kan även vara så att ett stopp i avloppet har resulterat i översvämning i källaren. I detta fall skulle källaren behöva saneras och desinficeras för att du ska kunna återgå till en normal vardag.
Ponsab hjälper dig med brandsanering och hantering av vattenskador i hela Skåne. Kontakta något av våra kontor i Malmö eller Helsingborg redan idag.

Kontakt per telefon

Växel Malmö 040-935590 (jour dygnet runt)

Växel Helsingborg 042-290292