Ponsab i Skåne AB

Det kompletta saneringsföretaget

Ponsab har tagit ett helt nytt grepp på miljöproblemen.
Tillsammans är vi ca 30 miljöarbetare som var och en har stor erfarenhet och stort kunnande på sitt område.

 Vi finns både i Malmö och Helsingborg, och nu vill vi visa även dig vilken nytta du kan ha av oss. Naturligtvis finns vi tillgängliga för dig dygnet runt. Vi vågar påstå att vår kompetens är unik.

Sanering & brandsanering

En av de vanligaste tjänsterna vi utför är brandsanering. För de flesta människor är branden i sig en katastrof. Förödelsen efter…

Klottersanering & skydd

Vi hjälper dig att befria fasader från klotter och att skydda dem mot framtida angrepp. Med vårt klotterskydd får du en yta som…

Asbestsanering

Vid ombyggnation och rivningar kan vi på ett säkert, och av myndigheter godkänt, sätt avlägsna och transportera bort asbest. Vi…

Fasadtvätt

I alla fastigheter finns det rör av järn, stål eller plast. För att behålla kapaciteten i systemen utför vi underhållsspolning. Har du redan…

Ponsab – ett komplett företag inom sanering

Vi på Ponsab har lång erfarenhet inom det mesta som täcker sanering och några av våra ledord är trevligt bemötande och hög servicenivå. Vi förstår värdet av att vara flexibla, vara snabbt på plats och att ha kunden i fokus och vi strävar alltid efter att leva upp till dessa ledord. Dessutom har vi hela Skåne som arbetsplats och våra kontor finner du i Malmö och Helsingborg.

Utöver detta har vi kompetent och erfaren personal. Med andra ord har vi kompetens att lösa det mesta och då underlättar det att vi är lösningsorienterade med problemlösning i fokus. Vi tar även ett ansvar för miljön och strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt genom att använda rätt kemikalier vid rätt tillfälle samtidigt som rätt mängd används. Givetvis undviker vi användningen av kemikalier vid de tillfällen där det är möjligt.

Välkommen till Ponsab, vi kan sanering!

Ponsab Malmö

Ponsab Helsingborg