Om Oss

Ponsab i Skåne AB är ett företag inom saneringsbranschen och har varit verksamma i denna organisation sedan 1991.

Tillsammans är vi ett trettiotal medarbetare som främst arbetar inom brandsanering och förebyggande underhåll. Några av oss har upp till trettio års erfarenhet.

Inom förebyggande underhåll samarbetar vi ofta med fastighetsbolag som bland annat uppskattar vår spolverksamhet.

Brandsanering sker oftast i intimt samarbete med berört försäkringsbolag och särskilt inom industrin är det speciellt viktigt att snabbt komma igång för att minimera produktionsstopp och ekonomisk skada.
Du kan enkelt se våra tjänster och där ta del av de huvudområden inom vilka vi är verksamma och är Du intresserad av ytterligare information är det lätt att kontakta oss.

Vi ser till att Du då får ytterligare information eller kontaktas direkt av oss.